F.v Arild Aasmyr, Håkon Aglen Fredriksen, Thomas Geving (styreleder i Midvestor Management AS) og Håkon Andre Berg

Midvest Fondene består av to investeringsfond rettet mot små og mellomstore vekstbedrifter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fondene har en total kapitalbase på NOK 254.000.000. Midvest Fondene har kontor i Namsos og Molde, og forvaltes av Midvestor Management AS.

Per september 2013 har Midvest Fondene gjort 13 investeringer hvorav tre er realisert.

Midvest Fondene er medlem av Norsk Venturekapitalforening – http://www.nvca.no/