Midvest Fondene består av to investeringsfond rettet mot små og mellomstore vekstbedrifter i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Fondene har en total kapitalbase på NOK 254.000.000. Midvest Fondene har kontor i Namsos og Molde, og forvaltes av Midvestor Management AS.

Midvest Fondene har investert i 14 selskaper hvorav tre er realisert.

Midvest Fondene er medlem av Norsk Venturekapitalforening – http://www.nvca.no/