Midvest Fondene investerer NOK 7,5 mill i Salsnes Filter AS.

Midvest Fondene og Mallin Venture AS investerer NOK 15 mill i Salsnes Filter AS, med opsjon på ytterligere NOK 12 mill. I tillegg vil eksisterende aksjonærer investere ytterligere NOK 1,5 mill.

Salsnes Filter leverer systemer for vannbehandling og avløpsrensning basert på selskapets unike filterteknologi. Selskapet er ledende i det norske markedet for primærrensing av kommunale avløp. Næringsmiddelindustrien, papirindustrien, fiskeoppdrett og cruisefart anvender den fullautomatiserte renseteknologien til å rense for utslipp, sikre god innløpskvalitet eller for å øke utnyttelsen av råvaren. Salsnes Filter har også betydelig konkurransekraft som forbehandling til kjemiske/biologiske renseanlegg.

Som følge av en akselererende befolkningsvekst og industrialisering står verden nå overfor store miljøutfordringer knyttet til vann. Dette skaper internasjonale muligheter for Salsnes Filter. Som to nye eiere og partnere vil Midvest Fondene og Mallin Venture bidra med kapital og kompetanse som vil være utløsende for at Salsnes Filter kan realisere disse mulighetene.

Salsnes Filter har 26 ansatte ved produksjonsanlegget på Salsnes og hovedkontoret i Namsos. Selskapet omsatte for NOK 44m i 2007, tilsvarende en vekst på 57% fra året før.

Salsnes Filter er et godt eksempel på at det er mulig å skape internasjonalt anerkjent teknologi også ute i distriktene. Selskapet svarer godt til Midvest Fondenes investeringskriterier ved å ha unik teknologi som står overfor et betydelig internasjonalt vekstpotensial. I tillegg til å tilføre kapital vil Midvest Fonene ta en aktiv rolle i den videre utviklingen av selskapet.

Midvest Fondene har fokus på å søke verdifulle ko-investorer for sine investeringer. Mallin Venture AS er basert i Oslo og er blant Europas mest erfarne Cleantech-investorer med fokus på investeringer innen områder knyttet til miljø og fornybar energi. Langsiktighet og konsekvent fokus over tid har gitt investeringsselskapet nettverk og bransjekompetanse som gir merverdi for porteføljebedrifter og medeiere. For Mallin Venture AS er investeringen i Salsnes Filter AS en oppfølging og videreføring av investeringer i miljøtiltak knyttet til vannrensing. Blant Mallins Ventures porteføljeselskaper finner vi tilgrensende selskaper som Cambi Holding, EPCON, ScanVacc og Biowater Technology

Både Midvest Fondene og Mallin Venture AS vil bli representert i styret i Salsnes Filter AS.

www.salsnes-filter.no