Arild Aasmyr har blitt ansatt som partner i Midvestor Management med virkning f.o.m. august 2010. Midvestor Management er engasjert som rådgiver for Midvest Fondene, og har som eneste oppgave og forvalte fondene Midvest I og Midvest II, som samlet har en forvaltningskapital på NOK 254 mill. Arild har tidligere jobbet i samme selskap som investment manager.

Arild har akademisk bakgrunn fra Norges Handelshøyskole samt yrkesmessig erfaring fra ulike finansmiljøer.