I samarbeid med en av de største vannkraftleverandørene har Dynavec vunnet en leveranse av 2 x 75 MW løpehjul til Chiles største vannkraftverk.

Kraftverket har betydelige erosjonsproblemer og Dynavecs patenterte teknologi som muliggjør erosjonsresistente løpehjul har vært helt avgjørende for å vinne leveransen. Størrelsen på løpehjulene på hele 75 MW gjør at leveransen representerer en viktig markedsmessig milepæl for selskapet.