Håkon Andre Berg har blitt ansatt som partner i Midvestor Management med virkning f.o.m. februar 2009. Midvestor Management er engasjert som rådgiver for Midvest Fondene, og har som eneste oppgave og forvalte fondene Midvest I og Midvest II, som samlet har en forvaltningskapital på NOK 254 mill. Håkon har tidligere vært tilknyttet fondene gjennom en samarbeidsavtale med Berg Jacobsen Gruppen i Molde, en av fondets investorer. Han vil også i fortsettelsen ha kontorsted på Nøisomhed Gård i Molde hvor Berg Jacobsen Gruppen er lokalisert. Midvest Fondene viderefører med dette en desentralisert forvaltningsstruktur som sikrer nærhet til de ulike regionene som ligger under fondenes virkeområde.

Håkon har akademisk bakgrunn fra BI (bachelorgrad) og Norges Handelshøyskole (mastergrad), samt yrkesmessig erfaring fra bl.a. rådgivning knyttet til oppkjøp/fusjoner og som investor i aktive eierfond (private equity).