Inpower AS leverer komplett PhiDrive™ fremdriftssystem til MS ”Multi Green

– Med denne kontrakten har vi vunnet frem med vårt unike fremdriftssystem PhiDrive™, som gir FSV Group gevinster i form av lavere drivstofforbruk, mindre utslipp til miljøet, og reduserte vedlikeholdskostnader, sier daglig leder Geir Larsen i Inpower AS.

– Vi er svært fornøyd med at  rederiet FSV Group har valgt vår dieselelektriske fremdriftsløsning som en del av sin miljøsatsing på nybygget, sier daglig leder Geir Larsen i INPOWER. Fartøyet, en frakte- og servicebåt med DNV notasjon +1A1, DYNPOS-AUT, TUG, skal bygges ved Vaagland Baatbyggeri i Halsa, og leveres i september 2014.

 Totalleveranse fra INPOWER

Larsen forteller at denne leveransen er en totalleveranse hvor INPOWER har ansvaret for det komplette fremdriftssystemet fra A til Å. Alt fra hovedmotorer til propellene skal leveres av selskapet som er lokalisert i Molde og Kristiansund. Installasjonen er basert på INPOWERs patenterte fremdriftssystem PhiDrive™. Dette er et unikt elektrisk fremdriftssystem, med direktekoblede permanentmagnet elektromaskiner, med robuste komponenter og høy virkningsgrad i forhold til sammenlignbare dieselelektriske systemer. INPOWER samarbeider med Scana Propulsion i Volda om deler av teknologiutviklingen i leveransen, som en følge av selskapenes felles satsing på markedet for fremdrift av skip. Utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge har vært en viktig bidragsyter for realisering av prosjektet.

 Lavere forbruk og utslipp

– Vi har store forventinger til det nye fremdriftssystemet fra INPOWER som er ventet å gi drivstoffbesparelser tilsvarende det gjennomsnittlige forbruket til 20 personbiler i året. Navnet på det nye fartøyet er MS ”Multi Green”. Dette refererer nettopp til at fartøyet tilbyr en miljøgevinst, sammenlignet med tradisjonell fremdriftsteknologi.

– Lavere utslipp til miljøet, og enkelheten i systemet, i kombinasjon med våre fartøyers varierende driftsprofil og behov for kraft til andre strømforbrukere om bord, gjorde at valget naturlig falt på INPOWERs PhiDrive™. Dette er fremtiden sier Petter Thoresen i FSV Group.

Velprøvd teknologi

– Permanentmagnet elektromaskiner er en akseptert og velprøvd teknologi. Teknologien utnyttes i stor utstrekning innenfor blant annet fornybar energi, som vindkraft, og el-biler. Permanentmagnet maskinenes unike effektivitet, plassbesparelse i forhold til effekt og moment (power density) og enkelhet, gjør de svært anvendelige innenfor fremdrift av skip, sier Larsen.

FSV Group

FSV Group AS tilbyr drift og utleie av spesialfartøy til arbeidsoperasjoner over og under vann samt ulike frakte- og slepeoppdrag. Se også: www.fsvgroup.no.