Inpower AS har lansert sin verdensnyhet – et permanentmagnetisk fremdriftssystem for skip  – i samarbeid med Fjord 1 og Brunvoll. Prosjektet er gjennomført om bord på den Fjord1 MRF-eide passasjerfergen B/F Eiksund, som med dette blir med det første fartøyet i verden med periferidrevne azimuth-thrustere og drift via elektrisk aksling. Både miljø- og styringsmessig er gevinstene store.

Inpower sin patenterte ΦDRIVETM teknologi for direkte elektriske forbindelse mellom generator og motor gir dieselelektriske fremdriftssystemer en ny og effektiv dimensjon. Den nye teknologien forenkler fremdriftsløsningen i betydelig grad sammenlignet med tradisjonelle elektriske system som både er plasskrevende, komplekse og fører til energitap. ΦDRIVETM løsningen kobler permanentmagnet generator og motor direkte sammen, og får med det en overføring av elektrisk kraft med svært høy virkningsgrad.