Investorer og styret

Midvest Fondenes eierstruktur består av industrielle og finansielle aktører med betydelig kompetanse og nettverk:

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
STN Invest AS
Sparebanken Midt-Norge
Angvik Eiendomsinvestor AS
Namdal Investor AS
Gjensidige Forsikring
Gjensidige Orkla Forsikring
Koteng Holding AS
Bernhd. Brekke AS
Midvestor Management AS
Ørland Sparebank
Bjugn Sparebank
Stadsbygd Sparebank
Åfjord Sparebank

Styret i fondene som fatter alle investeringsbeslutninger for investeringsselskapene er sammensatt med betydelig kompetansebredde, kapasitet og nettverk består av:

Svein Sivertsen (Styreleder), Trondheim
Vibeke Solberg Forås, Trondheim
Trond Brandeggen, Molde
Merete Rønning, Oslo
Jarle Rasmussen, Namsos
Ivar Strand, Steinkjer