Midvest I AS har besluttet å utøve en opsjon på kr 6 mill i Salsnes Filter AS. Den totale eksponeringen etter opsjonsutøvelsen er kr 13,5 mill med en eierandel på 18,6 %.

Salsnes Filter har opplevd sterk vekst de siste årene, og trenden ser ut til å fortsette fremover med stadig større omsetning i det internasjonale markedet.

Salsnes Filter leverer systemer for vannbehandling og avløpsrensning basert på selskapets unike filterteknologi. Selskapet er ledende i det norske markedet for primærrensing av kommunale avløp. Næringsmiddelindustrien, papirindustrien, fiskeoppdrett og cruisefart anvender den fullautomatiserte renseteknologien til å rense for utslipp, sikre god innløpskvalitet eller for å øke utnyttelsen av råvaren. Salsnes Filter har også betydelig konkurransekraft som forbehandling til kjemiske/biologiske renseanlegg