Midvest Fondene har i fellesskap med Lapas AS (Leif-Arne Langøy) gått inn på eiersiden i ABAS Lifting AS. ABAS Lifting AS ble stiftet 7. mars 2013 av de ansatte (20 %) og Midvest II AS (40 %) og Lapas AS (40 %) og har fra starten av 5 ansatte med forretningskontor i Aukra kommune og avdelingskontor i Molde. ABAS Lifting AS er en videreføring av Kongsberg Evotec AS` kranavdeling og selskapene har i forbindelse med transaksjonen inngått en strategisk samarbeidsavtale.

ABAS Lifiting AS selger, markedsfører, designer og engineerer kraner og løfteutstyr til offshore og subseamarkedet. Selskapets ansatte besitter en lang og bred erfaring innen dette området og ledes av Tormod Harald Olsen. Selskapets hovedfokus vil være å levere kraner og løfteinnretninger av høy kvalitet og innovativt design til både skip og offshoreinstallasjoner. Produksjon og sammenstilling av kranene skjer gjennom en samarbeidspartner i Tyrkia, som har lang erfaring med egenproduksjon av kraner og dekksutstyr.

Kranmiljøet i Romsdal er sterkt og blir av mange sett på som et cluster i Norge innenfor avanserte offshorekraner og løfteutstyr. ABAS Lifting vil komplementere det miljøet som allerede finnes i regionen og bidra til flere spennende arbeidsplasser i årene som kommer.

http://www.abaslifting.com/