Midvest Fondene og Lapas AS har kommet til enighet om overtakelse av til sammen 66,66 % av aksjene i Brattvåg Elektro AS fra Umoe AS. Etter transaksjonen, vil Midvest Fondene, Lapas AS og Umoe AS eie 33,33 % hver av selskapet.

Brattvåg Elektro er en uavhengig totalleverandør av skreddersydde elektroløsninger til industri og maritim sektor. Bedriften ble etablert i 1933 og har i dag 85 ansatte. Selskapet har inngått som en del av Umoe-gruppen og har hovedkontor i Brattvåg og avdelingskontorer i Spjelkavik og på Skodje. Gjennom lang erfaring og i samarbeid med verftene i nærheten og redere har Brattvåg Elektro opparbeidet solid og bred kompetanse innen installasjon og service på skip som er teknologiske komplekse og har et høyt funksjonsnivå. Landavdeling betjener markedet med alle typer sterk- og svakstrømsinstallasjoner, samt servicetjenester innen elektro for privat, næringsbygg og industrianlegg.

Brattvåg Elektro er strategisk lokalisert i den maritime klyngen på Mørekysten mellom flere verft og rederi. Med dette som utgangspunkt ser Midvest Fondene fram til å være med å videreutvikle nye og eksisterende forretningsområder for selskapet, og investeringen passer godt inni fondenes SMB-mandat.