Midvest Fondene og TrønderEnergi AS investerer totalt NOK 20 mill i DynaVec AS.

DynaVec AS har utviklet et patentert konsept for design og produksjon av erosjonsresistente løpehjul og ledeapparat for vannkraftproduksjon. Selskapet har utspring fra vannkraftlaboratoriet ved NTNU og den Leksvikbaserte maskineringsbedriften Professional Turn Milling (PTM). DynaVec ble etablert i 2007 av PTM, IDM, NTNU Technology Transfer og grundere, og har i dag 8 ansatte.

Verdens etterspørsel etter elektrisitet forventes å dobles mellom 2000 og 2030, og etterspørselen vokser sterkest i utviklingsland. Det er også i disse områdene at potensialet for vannkraftverk er minst utnyttet. Fjellområdene i Sør-Amerika, Asia og Afrika har betydelig potensial for utbygging, men felles for disse er betydelig utfordringer med sedimentholdig vann. Slitasje fra sand og slam representerer store utfordringer knyttet til vedlikehold, kortere levetid på utstyr og lav virkningsgrad. Basert på ledende designkompetanse og avansert maskineringsteknikk har DynaVec utviklet en helt ny måte å konstruere og produsere løpehjul på. I stedet for å sveise sammen løpehjulet på tradisjonelt vis blir delene til løpehjulet skrudd sammen. Dette åpner muligheten for å overflatebehandle delene før sammenstilling slik at man kan konstruere løpehjul som kan operere med høy virkningsgrad også under stor belastning fra vann med høyt innhold av sedimenter over lengre perioder.

– DynaVec har løsningen på en stor utfordring for vannkraftbransjen. Potensialet er enormt og gjennom Midvest og TrønderEnergi vil vi få tilgang på kapital, kompetanse og industriell erfaring som kreves for å realisere dette potensialet, sier daglig leder Hans Jørgen Jørgensen.

Selskapet er i gang med gjennomføring av en IFU-kontrakt med SN Power Invest (Statkraft Norfund) og Innovasjon Norge for levering og testing av erosjonsresistente løpehjul i et eksisterende kraftverk i Peru. Det første løpehjulet ble installert i januar 2009 og testresultatene er meget positive.

– DynaVec har en unik teknologi med stort potensial samtidig som selskapet har et anerkjent teknologimiljø i verdenstoppen. Dette er et godt utgangspunkt og vi ser frem til å ta en aktiv rolle for å bringe selskapet og produktene ut i verden, sier Håkon Aglen Fredriksen i Midvest Fondene.

– Vi betrakter DynaVec som et selskap med meget spennende innovasjoner og vekstpotensiale, basert på trøndersk høyteknologi innenfor fornybar energi, sier Tommy Olsen i TrønderEnergi Invest AS.

Midvest Fondene er et regionalt investeringsmiljø etablert i Namsos i februar 2008. Selskapet eies av industrielle og finansielle investorer og har en kapitalbase på om lag NOK 250 mill. Fondene har fokus på tidligfase og etablerte små og mellomstore bedrifter med betydelig vekstpotensial i Midt-Norge. Midvest Fondene skal være en aktiv investor som gjennom eiere, ledelse og samarbeidspartnere vil kunne tilby verdifull kompetanse og nettverk i tillegg til en solid kapitalbase.

TrønderEnergi Invest AS utgjør forretningsområdet investering og vekst i TrønderEnergi konsernet. Selskapet har en kapitalbase på NOK 500 mill til investering i selskaper i Norden med internasjonalt vekstpotensiale innenfor fornybar energi og plassering i aksjer og rentepapirer.