Midvest Fondene går inn som ny 25% eier i Namdal Ressurs.

Namdal Ressurs AS (NR) ble etablert i 1991 som en spin-out fra det interkommunale avfallsselskapet Midtre-Namdal Avfallselskap IKS (MNA). NR er i dag etablert som en av Norges ledende leverandører av forbruksmateriell og utstyr til avfallsbransjen. Basert på et bredt leverandørnettverk har selskapet et variert produktspekter og leverer alt fra forbruksmateriell som plast og papirposer, til avanserte underjordiske containerløsninger.

NR har vist god vekst med en omsetningsøkning fra NOK 38 mill i 2007 til NOK 72 mill i 2009 med et resultat før skatt på NOK 5 mill. Selskapet har 6 ansatte og er etablert i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag.

Midvest har fulgt selskapet og markedet over tid og ser et betydelig potensial. Markedet for forbruksmateriell og utstyr til avfallsbransjen er i vekst drevet av økt fokus på gjenvinning som fører til behov for nye løsninger for bearbeiding og logistikk. Dette markedet er fortsatt relativt fragmentert uten noen klar markedsleder, og målsetningen for Namdal Ressurs er å ta en dominerende posisjon. Norge er primærmarked i dag, men man ser muligheter for å tilnærme seg utlandet på sikt hvor blant annet Sverige og Danmark fremstår som spennende. Potensialet for videre organisk vekst er tydelig samtidig som selskapet også har konkrete planer for oppkjøp av komplementære aktører i bransjen. Med Midvest Fondene på eiersiden vil selskapet bli tilført kapital og ressurser for å realisere den videre veksten.