Midvest Fondene og Møre og Romsdal Såkornfond har sammen med eksisterende eiere deltatt i en emisjon på NOK 10 mill i Nor-X Industry AS.

Nor-X Industry AS ble stiftet av gründerne Kåre Roger Rødseth og Emil Arne Kleppe i 2003. Selskapet har utviklet en egen teknologi som muliggjør en rask biologisk nedbrytning av ordinær plast. Hovedproduktet kalles RenaturaTM og er et tilsetningsstoff som benyttes i plastproduksjonen for å oppnå den ønskede nedbrytningseffekten.

Av de viktigste brukerne av teknologien er Rema 1000 i Norge samt en rekke ICA-senter i Sverige. Internasjonalt har Nor-X kunder i flere land i Europa samt i USA og Kina.

Nor-X hadde en omsetning på ca NOK 8 mill i 2008, og kapitalen som hentes inn skal benyttes for å realisere en ekspansiv vekststrategi.

Etter emisjonen er selskapets hovedeiere gründerne, diverse private investormiljøer samt Midvest Fondene og Møre og Romsdal Såkornfond.