Midvest Fondene har sammen med flere sterke investerings- og industrimiljøer deltatt i en emisjon i selskapet Norpropeller AS. Investeringen er gjort gjennom et felles investeringssselskap som sikrer de nye eierne kontroll i selskapet. Midvest Fondenes viktigste medinvestorer har vært

  • Norsk Mineral (Sturla Steinsvik)
  • LAPAS (Leif-Arne Langøy)
  • Oshaug Metall
  • JT Langset

Norpropeller er et selskap med en sterk teknologibase innenfor maritim fremdriftsteknologi, lagerteknologi samt innen diverse andre teknologiområder. De nye eiernes hensikt med investeringen er å realisere et kommerisaliseringsløp med den maritime fremdriftsteknologien som spydspiss. Midvest Fondene har fulgt selskapet over tid, og mener at man nå har kommet til et punkt hvor selskapet kan vise til gode teknisike resultater samtidig som det er behov for eiere som kan løfte selskapet videre.

Norpropeller har i dag to ansatte, og de nye eierenes hovedfokus i første omgang er å bygge en organisasjon som kan gjennomføre de strategier som ligger til grunn for investeringen.