Midvest Fondene har sammen med Sparebanken Midt Norge Invest investert totalt 15 millioner i selskapet Pharma Marine AS som er lokalisert på Terøya i Haram kommune. Investeringen blir gjort gjennom det felleseide investeringsselskapet Omega-3 Invest AS

Pharma Marine er et selskap med virksomhet innen raffinering og konsentrering av omega-3 oljer. Selskapet er plassert i en region som er verdensledende innen foredling av marine oljer og teamet bak Pharma Marine har vært sentral i oppbyggingen av denne klyngen de siste 20 årene. Hovedproduktet er en høykonsentrert olje fra blekksprut som markedsføres som Calamarine. Denne oljen har en meget gunstig fettsyresammensetning som ved bruk gir gode effekter for blant annet hjerne, øye, hjerte og muskler.

Det er i dag ca 15 ansatte i Pharma Marine som arbeider innenfor produksjon, FoU, salg og administrasjon. I tillegg har selskapet samarbeid med aktører i USA, Europa og i Australia. Det ble også nylig inngått en omfattende avtale med selskapet Sana Pharma AS som er en ledende aktør innen salg av kosttilskudd i Norden. Avtalen gjør at Calamarine blir solgt gjennom produktet Vitomaris som man forventer vil  ta en betydelig andel av markedet for kosttilskudd i denne regionen.