Midvest Fondene går inn som ny 20 % eier i Simpro AS. Simpro AS ble stiftet av daglig leder Olav S. Kvaale i 1990 og har etablert en sentral posisjon som systemleverandør av elektronikkprodukter spesielt innenfor radioelektronikk. Simpro tilbyr komponentinnkjøp, produksjon, test og ferdigstilling samt produksjonstilpassing og utviklingsbistand. I 2008 omsatte selskapet for NOK 57 mill og hadde et driftsresultat på om lag NOK 6 mill. Selskapet er lokalisert på Løkken Verk i Meldal kommune og største aksjonær er Salvesen & Thams AS og Midvest Fondene i tillegg til daglig leder og øvrige ansatte.

Simpro har etablert en sterk posisjon i sin nisje basert på kompetanse som er bygget opp gjennom mange år. Med styrket eierskap er selskapet godt rustet for videre ekspansjon både gjennom organisk vekst og strategiske muligheter.

– Vi har fulgt Simpro over flere år og selskapet har vist en meget god utvikling. Vi ser nå muligheten for å sette inn ytterligere ressurser og kapital for akselerere den videre veksten, seier utviklingssjef Dag Olav Løseth i Salvesen & Thams.

– Med Midvest Fondene og Salvesen & Thams som sentrale eiere vil selskapet ha tilgang på kapital i tillegg til industriell og finansiell kompetanse som vil være utløsende for at Simpro kan realisere potensialet i selskapet og bransjen for øvrig, sier daglig leder Olav Sigurd Kvaale i Simpro AS.

Midvest Fondene er et regionalt investeringsmiljø etablert i Namsos i februar 2008. Selskapet eies av industrielle og finansielle investorer og har en kapitalbase på NOK 254 mill. Fondene har fokus på tidligfase og etablerte små og mellomstore bedrifter med betydelig vekstpotensial i Midt-Norge. Midvest Fondene skal være en aktiv og attraktiv investor som gjennom eiere, ledelse og samarbeidspartnere vil kunne tilby verdifull kompetanse og nettverk i tillegg til en solid kapitalbase

Salvesen & Thams AS er et heleid datterselskap av Orkla ASA og har gjennom de siste 20 årene drevet næringsutvikling i Midt-Norge gjennom aktivt eierskap. Salvesen & Thams AS fokuserer på investeringer som bygges på eksisterende virksomheter eller tidlig fase med unik teknologi og varige industrielle fortrinn. Salvesen & Thams AS har bygd opp en betydelig utviklingskompetanse både når det gjelder etablering, utvikling, restrukturering og exit. Salvesen & Thams sitter i dag med direkte og indirekte eierinteresser i flere selskaper i Midt-Norge.

Både Midvest Fondene og Salvesen & Thams vil bli representert i styret i Simpro AS.