Midvest Fondene har i fellesskap med flere andre investorer gjennomført et utkjøp av Maritech-virksomheten som tidligere var et forretningsområde i AKVA Group Software AS. I tillegg har man blitt enig med aksjonærene i Timpex AS om en påfølgende overtakelse av dette selskapet. Den nyetablerte enheten, som vil bestå av både Maritech og Timpex, får hovedkontor på Averøya på Nordmøre. Midvest Fondene vil etter at begge transaksjoner er gjennomført eie om lag 30%.

Maritech Systems er den ledende leverandøren av forretningssystemer til sjømatnæringen, med de fleste store selskapene i bransjen på kundesiden. Virksomheten bygger på røtter tilbake til 1970 tallet, hvor man først begynte arbeidet med et forretningssystem som skulle være tilpasset sjømatnæringen. De siste 15 årene har Maritech, med sin etablerte markedsposisjon, vært en viktig premissleverandør for den rivende utviklingen man har sett innen både oppdrett og fiskeri. Med en unik tverrfaglig kompetanse innen sjømat, logistikk og IKT leverer selskapet produkter og tjenester som har gjort det mulig for kundene å ekspandere sine virksomheter uten at det har gått på bekostning av kontroll med vareflyt og økonomi.

Maritech Systems har 38 ansatte ved overtakelse og vil etter at oppkjøpet av Timpex bestå av ca 60 personer. Den samlede virksomheten hadde en omsetning på ca NOK 65 mill i 2011.