Midvest II AS har solgt alle sine aksjer i Nor-X Industry AS til Maks Investering AS.

Nor-X Industry AS ble etablert i 2003 og har i samarbeid med SINTEF utviklet et oxobiologisk additiv som gjør tradisjonell plast biologisk nedbrytbar. Teknologien markedsføres som RenaturaTM gjennom partnere i Europa, Asia og USA