Midvest Fondene har sammen med eksisterende eiere bidratt til en oppkapitalisering på totalt NOK 8,3 mill av selskapet Shipnor AS, som er lokalisert i Angvika i Gjemnes kommune.

Shipnor ble stiftet sommeren 2013 av en etablerergruppe med lang erfaring fra skipsmøbelbransjen og ledes av administrerende direktør Otto Hammerø. Selskapet leverer i hovedsak faste platemøbler til skip og offshoreinstallasjoner og har siden etableringen allerede skaffet seg en god posisjon med flere bestillinger fra både nasjonale og internasjonale kunder.

Markedet for skipsmøbler er kjennetegnet av et sterkt fokus på kvalitet og leveringsdyktighet samtidig som mange norske aktører merker presset fra konkurrenter fra Øst-Europa eller Asia. Shipnor etableres derfor som en aktør som skal være kostnadsmessig konkurransedyktig, som følge av en dedikert satsing på automatisering og effektiv logistikk, samtidig som man ivaretar alle fordeler knyttet til kompetanse, kvalitet og nærhet til krevende kunder som man har med å være lokalisert i Norge.

Kapitalen som hentes inn skal bidra til å realisere en ekspansiv vekststrategi der man har som mål å bli en betydelig markedsaktør i løpet av de kommende årene