Midvest Fondene har kjøpt seg opp til en eierandel på 31,7 % i porteføljeselskapet Simpro AS, som er lokalisert på Løkken Verk i Sør Trøndelag. Midvest har stor tro på selskapets fremtidsutsikter og viser med denne transaksjonen at man ønsker å satse enda mer på Simpro i tiden fremover.

Simpro er en leverandør av avansert elektronikk til kunder innen bransjer som offshore, forsvar, industri og med-tech og vil i 2011 ha en omsetning på ca 70 mill. Selskapet er en sterkt aktør i teknologimiljøet i og rundt Trondheim, men har de siste årene også etablert seg mot kunder og bransjer som står sterkt i andre deler av landet.