Midvest Fondene investerer i Brimer AS

Midvest Fondene og Spilka International investerer NOK 12 mill i Brimer AS Brimer er en ledende leverandør av tankbasseng og tilhørende produkter i komposittmaterialer. Selskapet er lokalisert på Kvamsøya i Sande kommune og ble etablert av Jarle Støylen i 1974. Siden den gang har selskapet opparbeidet seg en sterk posisjon innenfor kommunal teknisk sektor, hvor … Les videre →


Simpro kjøper seg opp til 100% i Noca AS

Simpro Holding AS har blitt enige med samtlige minoritetsaksjonærer i Noca AS om overdragelse av ytterligere de resterende 46,5% av aksjene i selskapet.  Etter denne transaksjonen kontrollerer nå Simpro 100% av aksjene i Noca. I slutten av oktober kjøpte Simpro Holding AS opp 53,48 % av aksjene i Noca fra Q-Free. Simpro Holding AS har … Les videre →


Simpro Holding kjøper majoritetspost i Noca

Simpro Holding kjøper majoritetspost i Noca Simpro Holding AS har i dag blitt enig med Q-Free ASA og Noca Holding AS om overdragelse av deres aksjeposter i elektronikkprodusenten Noca AS. Overdragelsen gjelder totalt 12 300 aksjer tilsvarende 53,48 % eierandel. Simpro Holding AS har fra før 100% eierskap i elektronikkprodusenten Simpro AS, samt 20% eierandel … Les videre →


Namdal Ressurs AS lander ny kontrakt

Namdal Ressurs AS lander ny kontrakt Namdal Ressurs har AS vunnet anbud for leveranse av nedgravde containere til Innherred Renovasjon og Envina. Kontrakten har et totalt omfang på over NOK 20 mill over 5 år. www.namdalressurs.no


Inpower AS leverer komplett fremdriftssystem til FSV Group

Inpower AS leverer komplett PhiDrive™ fremdriftssystem til MS ”Multi Green – Med denne kontrakten har vi vunnet frem med vårt unike fremdriftssystem PhiDrive™, som gir FSV Group gevinster i form av lavere drivstofforbruk, mindre utslipp til miljøet, og reduserte vedlikeholdskostnader, sier daglig leder Geir Larsen i Inpower AS. – Vi er svært fornøyd med at … Les videre →


Midvest Fondene investerer i Shipnor AS

Midvest Fondene har sammen med eksisterende eiere bidratt til en oppkapitalisering på totalt NOK 8,3 mill av selskapet Shipnor AS, som er lokalisert i Angvika i Gjemnes kommune. Shipnor ble stiftet sommeren 2013 av en etablerergruppe med lang erfaring fra skipsmøbelbransjen og ledes av administrerende direktør Otto Hammerø. Selskapet leverer i hovedsak faste platemøbler til skip og offshoreinstallasjoner og har … Les videre →


Midvest Fondene investerer i ABAS Lifting AS

Midvest Fondene har i fellesskap med Lapas AS (Leif-Arne Langøy) gått inn på eiersiden i ABAS Lifting AS. ABAS Lifting AS ble stiftet 7. mars 2013 av de ansatte (20 %) og Midvest II AS (40 %) og Lapas AS (40 %) og har fra starten av 5 ansatte med forretningskontor i Aukra kommune og … Les videre →


Dynavec leverer til Chiles største vannkraftverk

I samarbeid med en av de største vannkraftleverandørene har Dynavec vunnet en leveranse av 2 x 75 MW løpehjul til Chiles største vannkraftverk. Kraftverket har betydelige erosjonsproblemer og Dynavecs patenterte teknologi som muliggjør erosjonsresistente løpehjul har vært helt avgjørende for å vinne leveransen. Størrelsen på løpehjulene på hele 75 MW gjør at leveransen representerer en viktig … Les videre →