Simpro er en systemleverandør av elektronikkprodukter med sin kjernekompetanse innenfor radioteknologi. Selskapet tilbyr komponentinnkjøp, produksjon, test og ferdigstilling samt produksjontilpassing og utviklingsbistand. Selskaper innen ulike bransjer som maritim, offshore, infrastruktur og IT benytter seg av selskapets kompetanse for å kunne levere produkter som er rasjonelle og kostnadseffektive samtidig som den tekniske kvaliteten er ivaretatt etter beste evne.

http://www.simpro.no/

 

DynaVec AS har utviklet et patentert konsept for design og produksjon av erosjonsresistente løpehjul og ledeapparat for vannkraftproduksjon. Selskapet har utspring fra vannkraftlaboratoriet ved NTNU og den Leksvikbaserte maskineringsbedriften Professional Turn Milling (PTM).

http://www.dynavec.no/

 

 

Namdal Ressurs leverer forbruksmateriell og utstyr til avfallsbransjen. Produktsortimentet omfatter alt fra plastsekker, papirposer, avfallsbeholdere og avanserte underjordiske containerløsninger. Målsetningen er å skape dominerende posisjon i det nordiske markedet gjennom videre organisk vekst og strukturelle muligheter. Selskapet er registrert i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag.

http://www.namdalressurs.no

 

Inpower har utviklet flere nyskapende løsninger innen blant annet maritim fremdriftsteknologi og lagerteknologi. Selskapet har valgt ulike metoder for kommersialisering av sin teknologibase, med eksempelvis lisensiering av teknologi til selskaper som Brunvoll AS og Cleanpower AS. Selskapet har på egenhånd tatt ansvaret for kommersialiseringen av sin fremdriftsteknologi gjennom datterselskapet Marine Power Teknologies (MPT). Inpowers hovedfokus fremover blir derfor å gjennomføre en ekspansiv vekststrategi knyttet til dette teknologiområdet.

http://www.inpower.no

 

 

Pharma Marine er en leverandør av høykvalitets omega-3 oljer med lokalisering på Terøya i Haram kommune. Selskapets hovedprodukt, Calamarine, er en serie av høy DHA omega-3 ingredienser, produsert utelukkende av restråstoff fra matvareproduksjon av blekksprut. Teamet bak Pharma Marine har vært en aktiv del i å bygge opp en sterk omega-3 klynge i Møre Og Romsdal og selskapet er det tredje aktøren som nøkkelpersonene etablerer i denne bransjen.

http://www.pharmamarine.com/

 

brattvaag

Brattvåg Elektro er en uavhengig totalleverandør av skreddersydde elektroløsninger til industri og maritim sektor. Bedriften ble etablert i 1933 og har i dag 85 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Brattvåg og avdelingskontorer i Spjelkavik og på Skodje. Gjennom lang erfaring og i samarbeid med verftene i nærheten og redere har Brattvåg Elektro opparbeidet solid og bred kompetanse innen installasjon og service på skip som er teknologiske komplekse og har et høyt funksjonsnivå. Landavdeling betjener markedet med alle typer sterk- og svakstrømsinstallasjoner, samt servicetjenester innen elektro for privat, næringsbygg og industrianlegg.

http://www.brattvag-elektro.no/

 

Maritech Systems er markedsleder i Norge innen leveranse av forretningssystemer til sjømatnæringen, med de fleste store selskapene på kundesiden. Virksomheten har røtter tilbake til 1970 tallet, hvor man første gang begynte arbeidet med å utvikle en bransjeløsning innen IT for oppdrett og fiskeri. Selskapets unike kompetanse innen sjømat, logistikk og IKT gjør at man har en solid plattform for videre vekst og internasjonalisering.

 www.maritech.no

 

 

logo

ShipNor AS er en produsent og leverandør av faste platemøbler til skip og offshoreinstallasjoner. Selskapets ansatte har alle lang fartstid fra bransjen og innehar en betydelig kompetanse innen design/utvikling, produksjon og montering av skipsmøbler. ShipNor tilbyr norskproduserte kvalitetsprodukter samtidig som man ved hjelp av innovative løsninger, robotisering og lean produksjon kan operere med et kostnadsnivå som gjør at man også kan konkurrere på det internasjonale markedet .

www.shipnor.no

 

brimer

Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og siloer av glassfiberarmert plast. Siden starten i 1974, har selskapet utviklet tanksystemet Brimer – et fleksibelt og robust  tanksystem. Tanker og basseng leveres til f.eks vannforsyning, vannrensing, kloakkrensing, fisk og fiskeforedling, industri, offshore og landbruk. Begrensningene er få og Brimer tanksystem kalles med rette mulighetenes tanksystem.

www.brimer.no