Salsnes Filter leverer systemer for vannbehandling og avløpsrensning basert på selskapets unike filterteknologi. Selskapet er ledende i det norske markedet for primærrensing av kommunale avløp. Næringsmiddelindustrien, papirindustrien, fiskeoppdrett og cruisefart anvender den fullautomatiserte renseteknologien til å rense for utslipp, sikre god innløpskvalitet eller for å øke utnyttelsen av råvaren. Salsnes Filter har også betydelig konkurransekraft som forbehandling til kjemiske/biologiske renseanlegg.

http://www.salsnes-filter.no/

Salsnes Filter ble solgt til kanadiske Trojan Technologies i desember 2011.

Nor-X Industry har utviklet en patentert teknologi som gjør ordinær plast biologisk nedbrytbar. For å oppnå dette tilsettes stoffet Renatura i produksjonen av plast, og innholdet i dette stoffet trigger en nedbrytingsprosess idet plasten blir utsatt for UV stråling/sollys. Selskapets teknologi er allerede i bruk i flere land og av store aktører innen varehandelen og emballasjeindustrien.

http://www.nor-x.no/

Midvest solgte sine aksjer i Nor-X Industry til Maks Investering AS i mars 2011.

 

NamsosDykker

Namsos Dykkerselskap AS er en maritim entreprenør med hovedfokus på havbruksnæringa. Selskapet operer tre spesialfartøyerer og leverer et bredt spekter av entreprenørtjenester til en rekke oppdrettselskaper fra Møre til Troms. Målsettingen å bygge en ledende aktør innenfor dette området. Selskapet har base i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.

http://www.dykker.com/

Midvest I AS solgte alle sine aksjer i Namsos Dykkerselskap AS til Fanøyskjæret Holding AS i desember 2012.

 

alifting

A-Lifiting AS segler, markedsfører, designer og engineerer kraner og løfteutstyr til offshore og subseamarkedet. Selskapets ansatte besitter en lang og bred erfaring innen dette området. Selskapets hovedfokus vil være å levere kraner og løfteinnretninger av høy kvalitet og innovativt design til både skip og offshoreinstallasjoner. Produksjon og sammenstilling av kranene skjer gjennom en samarbeidspartner i Tyrkia, som har lang erfaring med egenproduksjon av kraner og dekksutstyr.

Virksomheten ble avviklet i mai 2016 som følge av den negative markedsutviklingen.

http://www.alifting.com/

 

Single-Phase Power AS utviklet en stirlingmotor for gjenvinning av lavtemperatur spillvarme. Selskapet er i ferd med å bevege seg over i kommersiell fase og har inngått den første kontrakten med TINE som skal leveres høsten 2010. Selskapet er registrert i Røyrvik Kommune i Nord-Trøndelag.
Selskapet ble avviklet i september 2016 og virksomheten ble overtatt av Olvondo Industries.

http://www.sppower.no/