«Målet med Eksportørprisen er å markere at det gjennom målbevisst satsing og langsiktig tenking er fullt mulig å bli internasjonalt ledende innenfor sitt område med base i Trøndelag.»

I juryens begrunnelse vises det til at Salsnes Filter har gjennom strategisk satsing på utvikling av effektive renseløsninger for avløpsvann og oppnådd en posisjon som innovativ og ledende i en rekke land.

Juryen har bestått av Knut Vestbø – Sparebank 1 SMN, Eivind Nyhuus – Innovasjon Norge, Stein Ivar Strøm – Innovasjon Norge, Jon Uthus – NHO Trøndelag, Susanna Brynhildsen – SINTEF, Anne Kathrine Willumsen – Midt-Norsk Handelskammer.