Kanadiske Trojan Technologies kjøper samtlige aksjer i Salsnes Filter. Salsnes Filter legges til Trojans forretningsvirksomhet. Salsnes Filter AS fortsetter som eget selskap med hovedkontor i Namsos og produksjon i selskapets produksjonsanlegg på Salsnes. Kjøpesummen er ikke offentliggjort, men transaksjonen representerer en betydelig gevinst for Midvest I AS.

Trojan Technologies har siden 1977 levert løsninger ved hjelp av miljøvennlige, kostnadseffektive ultrafiolett (UV)desinfeksjon av drikkevann og avløpsvann. Trojan er anerkjent verden over som leder i avansert UV renseteknikk. Trojans suksess er tydelig i mer enn 7000 kommunale UV desinfeksjons anlegg i drift i over 80 land – den største installerte basen av UV-anlegg i verden.

Salsnes Filter har utviklet en patentert filterteknologi for å fjerne partikler fra kommunalt avløpsvann og industrielt prosessvann. Gjennom forskning og utvikling, har selskapet utviklet filter teknologi som oppfyller strenge internasjonale standarder.

Salsnes Filter AS er representert i mange land. Teknologien er i bruk i kommunalt avløpsvann, næringsmiddelindustri, papirindustri, akvakultur og cruisemarkeder. Selskapet har vokst jevnt de siste årene og har vært gjenstand for betydelig internasjonal oppmerksomhet med hensyn til oppkjøp.