INPOWER AS er i en utviklingsfase og opplever økt etterspørsel etter sine produkter. For å styrke den videre industrielle og kommersielle uviklingen har selskapet fått inn Scana Propulsion på eiersiden gjennom en rettet emisjon. Selskapene inngår samtidig en samarbeidsavtale som koordinerer en felles satsning mot markedet for fremdrift av skip.

INPOWER fokuserer på å utvikle de mest pålitelige og mest effektive fremdriftssystemer i markedet gjennom anvendelse av høykvalitets permanentmagnetteknologi og gjennom det proprietære fremdriftssystemet PhiDrive. Produktene er basert på teknologi utviklet av den nå avdøde oppfinneren Normann Sandøy.

Scana Propulsion omfatter produksjonsvirksomhetene Scana Volda, Scana Mar-El, Scana Zamech, samt service og salgskontorer i Singapore, Shanghai og Louisiana. Scana Propulsion designer og produserer propeller, propellerhus, akslinger, gear, trusters og kontrollsystem til det globale skipsbyggingsmarkedet.

Tidligere i høst inngikk INPOWER en avtale med Scana Volda om leveranse av direktekoblede permanent magnet motorer til det nyutviklede kontra- roterende propellsystemet (CRP) som skal installeres i et plattform forsyningsskip (PSV) som Kleven Maritime har under bygging for Ugland Supplier. Dette samarbeidet har videreutviklet seg og selskapene ønsker nå å satse videre fremover gjennom å formalisere sitt videre samarbeid samt at Scana Propulsion kommer inn på eiersiden.

– Scana Propulsion har fokus på å bli en totalleverandør innenfor fremdriftssystemer. Inpower sin kompetanse innenfor permanentmagnetmaskiner, samt et effektivt og kompetent leverandørnettverk, gjorde at vi ønsket å gå inn på eiersiden for å sikre kompetanse innenfor dette området, sier adm. direktør Kristian Sætre i Scana Propulsion.

Scana Propulsion vil ha en eierandel på 24,9% etter emisjonen. Midvest II AS eier 29,4% av aksjene i Inpower Invest AS som fortsatt er største aksjonær i INPOWER med 51,79 % av aksjene.

www.inpower.no