Simpro AS har vært delaktig i etableringen av selskapet Creo Developement i Oslo. Creo er basert på et utkjøp av utviklingsavdelingen til børsnoterte Kitron ASA, og er gjort i samarbeid med de ansatte i selskapet. Simpro har i tillegg til dagens eierandel på 33%, en opsjon på å kjøpe seg opp til 50% på et senere tidspunkt. De to selskapene vil begynne arbeide med å legge en felles plattform for videre utvikling, noe som vil styrke Simpros kompetanseprofil betydelig.

For mer informasjon kontakt styremedlem Håkon Andre Berg, eller styreformann Dag Olav Løseth