Simpro Holding har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i selskapet Propartner Defence AS på Notodden. Propartner Defence har en sterk posisjon som leverandør til forsvarsindustrien og har i tillegg en del kunder innen offshorenæringen samt noen industrikunder. Selskapet er en strategisk samarbeidspartner til Kongsberg Gruppen på flere av deres produkter og jobber tett med utviklingen av nye produkter for denne kunden.

Gjennom dette oppkjøpet forsterker Simpro sin posisjon innen forsvarssegmentet samtidig som man også etablerer seg enda sterkere i markedet utenfor Trøndelag, noe som er en viktig del av strategien fremover.

Simpro konsernet vil etter oppkjøpet ha en årlig omsetning på ca NOK 130 mill og består av produksjonsselskapene Simpro AS og Propartner Defence AS samt en strategisk eierandel i det Oslobaserte utviklingsselskapet Prevas AS, som eies som et joint venture med børsnoterte Prevas AB.