Røyrvik-bedriften Single-Phase Power AS ble 04.06.10 tildelt Verdiskapingsprisen 2010 for Nord-Trøndelag. Prisen er på kr 100.000 og deles ut av Trønderavisa, NTE, Sparebank1 Midt-Norge og Innovasjon Norge. I juryens bergunnelse heter det at bedriften viser evne og vilje til bærekraftig verdiskaping. I tillegg har juryen lagt vekt på nyskapingsevne og evnen til å ta i bruk ny teknologi.